RING OSS - 08-124 102 99

Kontrollansvarig Stockholm

RING OSS - 08-124 102 99

Kontrollansvarig Stockholm

Få större kontroll & besiktning av nybygget

Kontakta oss

Kontrollansvarig

Behöver ni som arbetar med nybyggnationer, till- och ombyggnationer en kontrollansvarig i Stockholm? CEF Byggkonsult har behörighet, samt certifikat från Boverket.

Entreprenadbesiktning

Vi är godkända för entreprenadbesiktning i Stockholm och utför entreprenadbesiktning enligt gällande regler och bestämmelser.

Slutbesiktning

Behöver ni en slutbesiktning av ert bygge? Vi kontrollerar att arbetet är korrekt utfört och följer alla lagar och regler. Alla eventuella brister dokumenteras.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Kontrollansvarig Stockholm

Vi arbetar som kontrollansvaritg i Stockholm

Det är mycket viktigt att anlita någon som är kontrollansvarig i Stockholm när det kommer till nybyggnationer, och om- och tillbyggnader, enligt plan- och bygglagen. Är det så att ni är ett byggföretag, fastighetsbolag eller privatperson som är inne i ett projekt med nybyggnation eller ett om- och tillbyggnadsprojekt, kan ni alltid anlita vårt företag; CEF Byggkonsult. Vi som arbetar har behörighetsnivå K, som betyder att vi kan ta oss an både små och stora projekt.

Boverkets logo

Varför anlita kontrollansvarig i Stockholm?

Enligt Boverket – som är den som utfärdar certifikat för kontrollansvarig i Stockholm – är det mycket viktigt att anlita en kontrollansvarig vid om-, till- och nybyggnation. Det gäller särskilt byggen, som omfattas av bygglov, rivningslov och marklov. Detta på grund av att flera viktiga beslut måste fattas vid sådana byggen och de bör fattas redan på projekteringsstadiet.

När du får bygglov bör byggnadsnämnden i varje kommun ange om det behövs en kontrollansvarig i Stockholm. Iså fall ska det finnas en sådan på plats när nybyggnationen, om- eller tillbyggnaden sker. Det är frivilligt om ni vill ha fler än en kontrollansvarig i Stockholm för de olika delarna i ett byggprojekt. Om ni har flera kontrollansvariga ska den som är byggherre bestämma vem av dem som ska ha ett samordningsansvar.

Entreprenadbesiktning för privatpersoner

En entreprenadbesiktning är främst till för byggprojekt inom bygg-, bostads-, fastighetsföretag eller andra beställare enligt branschorganisationen Byggingenjörerna (SBB). Det är viktigt att det är en person som har behörighet, kompetens och certifikat som arbetar med entreprenadbesiktning.

En besiktningsansvarig ska på objektiva grunder undersöka och bedöma så att entrprenaden sker enligt kontraktet och har ett stort ansvar för att så sker.
En besiktning är bra att göra under hela byggnationens gång. Det främsta syftet med det är att det arbete som antingen är pågående eller slutfört ska ske i enlighet med det som anges i kontraktet mellan kund och utförare. 

Anlita oss för en oberoende slutbesiktning

En slutbesiktning ska ske när bygget är klart. Det är mycket bra med en slutbesiktning för att beställaren av bygget, oavsett om det är en om-, till eller en nybyggnation, kontrolleras. Det för att se till att beställningen överrenstämmer med vad som har byggts. En slutbesiktning avgör om det finns fel eller brister i det som entrerprenören har gjort. Skulle det bli oenighet om slutreslutatet, kan just en slutbesiktning avgöra om beställaren har rätt att få bygget ombyggt, rättat, reparerat eller få kostnaderna täckta av leverantören. En slutbesiktning kan utföras närhelst någon av parterna; beställare eller utförare behöver och vill det.

Slutbesiktningen kontrollera att arbetet som entreprenören har gjort, har gjorts på rätt sätt, och framför allt på de sätt som beställaren och entreprenören har kommit överens om innan arbetet påbörjades. Den besiktningsansvariga ska få ta reda på om bygget är gjort enligt gällande lagar och regler, samt på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Alla delar ska besiktigas och den som är besiktningsansvarig ska se till att agera på ett oberoende sätt. Slutbesiktningen betalas av konsumenten, om det är den som har beställt en slutbesiktning.

Kontakta oss när ni behöver en kontrollansvarig i Stockholm!