RING OSS - 08-124 102 99

Kontrollansvarig Stockholm

RING OSS - 08-124 102 99

Om oss

Om oss som erbjuder kontrollansvarig i Stockholm

Vi har behörighet K vilket innebär att vi har certifiering som kontrollansvarig i Stockholm, entreprenad- och slutbesiktning för projekt av komplicerad art. Carina Friberg startade CEF Byggkonsult 2011 efter att ha erhållit certifiering enligt Boverkets författningssamling (BFS 2011:14 KA4).

Om oss

Vi har erfarenhet av byggprocesser

Vi vet hur byggprocessen ser ut, har kunskap samt erfarenhet som kontrollansvarig i Stockholm, bland annat som byggnadsinspektör på flera kommuner. Därmed vet vi hur ett bygge ska se ut när det är godkänt av kommunernas byggnadsnämnd. Vi är godkänd som entreprenadbesiktningansvarig efter genomgången utbildning. Vår vision inom CEF Byggkonsult är att hjälpa till vid olika byggprojekt oavsett storlek på projektet.

Ta kontakt med oss för att få en kontrollansvarig i Stockholm!