RING OSS - 08-124 102 99

Kontrollansvarig Stockholm

RING OSS - 08-124 102 99

Besiktning

Vi som arbetar som kontrollansvarig arbetar även med besiktning i Stockholm

En entreprenadbesiktning kan ske för bygg- bostads- eller fastighetsföretag som ägnar sig åt om-, till- och nybyggnation. Det sker för att kontrollera att den som har beställt tjänsten får det som är avtalat. Det gäller också att byggnationen överensstämmer med det som entreprenören (byggherren) och beställaren har kommit överens om och skrivit kontrakt på. En beställare och en entreprenör bör alltid skriva avtal, så kallade kontraktshandlingar inför en om- till- eller nybyggnation.

Då behövs entreprenadbesiktning

När sedan arbetet påbörjats eller har slutförts är det mycket viktigt att en utomstående part, en kontrollansvarig i Stockholm, anlitas för en besiktning som har som mål att kontrollera och undersöka att slutprodukten (om-, till- eller nybyggnationen) stämmer överens om det som ni har kommit överens om.

Även om det är byggherren som beställer tjänsten som kontrollansvarig i Stockholm ska den som är kontrollansvarig ändå agera oberoende av byggherren. En kontrollansvarig i Stockholm ska hjälpa byggherren att göra upp en kontrollplan och se till att kontrollerna blir gjorda regelbundet, enligt de bestämmelser och villkor som byggherre och beställare har kommit överens om.

Då behövs en slutbesiktning

Är det så att du som konsument, kund eller beställare inte är säker på att om-, till- eller nybyggnationen är gjord på rätt sätt, bör ni alltid anlita en besiktningsansvarig som gör en slutbesiktning.

Vid en slutbesiktning ska den besiktningsansvariga kontrollera att:

 • Väggar och golv har rätt ytbehandling.
 • Att en dörrbroms finns för entrédörren.
 • Att lådor och luckor i kök är jämnt montera med lika breda springor.
 • Att knivlådor har barnsäkring.
 • Att kallt och varm vatten kommer ur kranarna som de ska.
 • Aallet på golvet i badrum och toalett är det rätta.
 • Att vatten på golvet rinner mot golvbrunnar.
 • Att blandare inte går att vrida utanför bänk i tvättstuga.
 • Att det finns fungerande värme i huset.
 • Att det finns ventilationen i vindsutrymme.
 • Att eventuella takarbeten kan ske säkert på taket.
 • Att fodret runt ytterdörr och fönster sitter korrekt.
 • Att marken runt huset lutar bort från huset.
 • Att väggar och tak är byggda med material av rätt brandklassning.

Ta kontakt om ni behöver kontrollansvarig i Stockholm!