Kontrollansvarig

Kontakta oss för gratis offert

Kontakta oss


Kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig i Stockholm ser till att följa ett nybygge, till- eller omnbyggnation sker på kostnadseffektivt sätt. En entreprenör kan få mycket hjälp av någon som är kontrollansvarig i Stockholm. En duktig kontrollansvarig kan till och med spara pengar för entreprenören. Det är oftast när ett bygglov krävs som en kontrollansvarig i Stockholm behövs då det handlar om ett byggprojekt som behöver kontrolleras utifrån en beställning och så en kontrollplan behövs.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig i Stockholm ska hälpa byggherren att:

  • Göra upp en kontrollplan.
  • Se till att utföra regelbundna kontroller under arbetets gång.
  • Närvara vid tekniska samråd.
  • Närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumentera sina byggplatsbesök.
  • Ge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden inför slutbesked om bygget som pågår.

Anlita oss när ni behöver en kontrollansvarig i Stockholm!

Kontakta oss

(Lämna tom)

Denna sida är ledig!